Izjava o privatnosti

Sadržaj

Naš Hajduk 2011 d.o.o. (dalje u tekstu: Naš Hajduk) je vlasnik web stranice knjiga.nashajduk.hr („web stranica“). Stvorili smo ovu izjavu o privatnosti kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te kako bismo ih informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici. Molimo vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke. Sve naše online aktivnosti su u skladu s europskim zakonodavstvom i nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Službenik za zaštitu podataka

Tvrtka Naš Hajduk 2011 d.o.o.  je u 100% vlasništvu Udruge “Naš Hajduk” osnovana po preporuci Porezne uprave zbog obavljanja gospodarske djelatnosti. Udruga Naš Hajduk udruga je građana registrirana u Republici Hrvatskoj. Sjedište Udruge je u Splitu, Zrinsko-Frankopanska 17. 

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kako biste ga mogli kontaktirati radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima. Kontaktni mail za pitanja o potencijalnoj ili stvarnoj povredi Vaše privatnosti možete uputiti službenoj osobi za zaštitu podataka na zasvavrimena@nashajduk.hr ili kontaktirati pozivom na mobitel +385 (0)99 666 45 69.

Prikupljanje podataka

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom date takve informacije. Podatke o Vama prikupljamo kada ispunite obrazac.

Ti podaci uključuju:

 • ime i prezime
 • OIB
 • broj telefona
 • e-mail adresa
 • IBAN broj

Vaše osobne podatke nećemo davati ili prodavati trećim osobama bez vašeg pristanka.

Obrada podataka

Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

 • analitiku u sklopu donatorskog projekta Za sva vrimena,
 • prikupljanje prodajnih leadova,
 • izvršavanje mjesečnih donacija.

 

Zaštita vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim ovlaštenim osobama Udruge koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Vaše osobne podatke koristit ćemo isključivo za svrhu za koju smo od Vas zaprimili suglasnost. Nećemo zloupotrebljavati Vaše osobne podatke na bilo koji način koji je suprotan Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima koji su pod nadzorom stručnih osoba. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije. Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo s najvećom mogućom pažnjom i brigom za vrijeme trajanja Vašeg odnosa s nama.

Vaša prava

Pravo na pristup osobnim podacima – imate pravo pisanim putem, telefonski ili osobno tražiti i dobiti informacije o osobnim podacima koji se na vas odnose, a koje obrađujemo, pod uvjetom da je vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan.

Pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka – u slučaju ako su vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo pisanim putem ili osobno tražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka davanjem dodatne izjave, pod uvjetom da je vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan. Vi ste odgovorni za davanje ispravnih osobnih podataka te ste dužni obavijestiti nas o svim relevantnim promjenama osobnih podataka.

Pravo na brisanje osobnih podataka – ako više ne postoje razlozi zbog kojih se Vaši osobni podaci obrađuju, a s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, takvi podaci će biti brisani, ako to nije protivno važećim propisima ili ako se ne radi o obradi podataka u statističke svrhe kada više nije moguće temeljem osobnih podataka identificirati osobu na koju se ti podaci odnose, odnosno ako nisu nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Pravo povlačenja privole u marketinške svrhe – imate pravo u svakom trenutku povući danu privolu za dostavu našeg marketinškog maila.

Pravo prigovora na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa – imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga koji se odnose na vaše interese pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta Udruge. U tom slučaju dostavit ćemo Vam obavijest nadilaze li legitimni interesi Udruge vaše interese te je osobne podatke nužno dalje obrađivati radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva u kojem slučaju će podaci i dalje biti obrađivani.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – imate pravo podnijeti pisanim putem ili osobno na našoj adresi sjedišta, kao i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pravo na prenosivost osobnih podataka – imate pravo zatražiti pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta da Vam podatke koje ste nam ustupili na temelju privole ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali pomoću automatiziranih postupaka.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zahtijevati pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta Udruge privremeno blokiranje obrade osobnih podataka pod uvjetom da osporavate točnost podataka te je navedeno nužno radi provjere točnosti podataka ili obrada nije dopuštena, a protivite se brisanju podataka, ako Udruzi ti podaci više nisu potrebni, a tražite ih radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili ako ste uložili prigovor te očekujete potvrdu Udruge nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge.

Ako nam podnesete zahtjev za slanje Vaših osobnih podataka na zasvavrimena@nashajduk.hr, udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog na možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

Obavještavanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo  porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.
Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:

 • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
 • ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
 • ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Vaša privola

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti. Upisom osobnih podataka na našoj web stranici potvrđujete da ste stariji od 16 godina, poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim podacima, da su uneseni podaci u potpunosti točni i da ste ih samostalno i dobrovoljno dali Udruzi, te ste u cijelosti suglasni da se Vaši podaci upotrebljavaju i prikupljaju u skladu sa zakonom. Od Vas možemo tražiti dodatnu suglasnost ako trebamo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe koje nisu spomenute u ovoj Izjavi.

Prikupljanje ili prenošenje osobnih podataka državnim ustanovama i tijelima vlasti bit će ograničeno na obvezujuće pravne propise pojedine države.

Djeca

Suglasnost za korištenje osobnih podataka ne može nam dati dijete mlađa od 16 godina. Kako bi prikupljali podatke za dijete mlađe od 16 godina potrebna je suglasnost roditelja ili skrbnika prije prikupljanja osobnih podataka, ili kada je to potrebno zbog primjenjivih zakona i propisa. Ukoliko budu prikupljeni podaci od djeteta mlađeg od 16 godina bez suglasnosti roditelja ili skrbnika, podaci mogu biti izbrisani iz naših sustava.

Promjene naše politike privatnosti

Naš Hajduk 2011 d.o.o. pridržava pravo izmjene ove Izjave, u bilo kojem trenutku, u skladu s ovom odredbom. Ako promijenimo ova Izjavu, objavit ćemo  je na web stranicama nashajduk.hr i ažurirati datum zadnje izmjene.